Bruk og
vedlikehold

VEDLIKEHOLD

Myggfellen trenger nødvendig vedlikehold gjennom sesongen for å kunne fungere optimalt. Få tips om service, klargjøring, rengjøring og oppbevaring av fellen

Nødvendig vedlikehold

Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Følg stegene under for å opprettholde optimal drift og vedlikehold av fellen.

1. Bytt luktstoff (R-Oktenol) hver 3-4 uke.
2. Sjekk fangstnettet. Tøm nettet om det er 3/4 fullt, vask om det er tett. Dersom det er ødelagt må det byttes ut.
3. Bytt propantank hos en autorisert forhandler (bensinstasjon etc). Propan fra selvpåfyllingstasjoner bør ikke benyttes.
4. Sjekk innsiden av åpninger og sideåpningene for å sjekke at insekter ikke sitter fast i maskinen og forhindrer maksimal luftflyt gjennom fellen. Dersom det hoper seg opp med insekter i fellen vil det redusere vakuum og dermed også fangst.
5. Innvendig rengjøring av fellen; Åpne fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Bruk støvsuger med munnstykke, eller trykkluft for å fjerne insekter som er fanget inne i fellen. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen.
7. Hold fellen ren. Vask myggfellen utvendig regelmessig med rent vann og fuktig klut.

Vi anbefaler regelmessig vedlikeholdsservice minimum hvert annet år. Du kan bestille service eller reparasjon av fellen din hos vårt sertifiserte verksted ML Maskin.
verksted@mlmaskin.no, Tlf: 94193362

Vi har også satt sammen en ferdig servicepakke som du kan bestille her.

Plassering av fellen

For å optimalisere fangsten av mygg, anbefaler vi at du leser veiledningen for riktig plassering av din Myggfelle:

  • Finn ut hvor myggen formerer og oppholder seg. De trives best ved vann, busker og der mennesker ferdes.
  • Fellen plasseres så nærme det utsatte området som mulig, men minimum 10-15m fra mennesker.
  • Pass på å plassere fellen i motvind da mygg flyr i motvind når de leter etter mat. Etter myggen har stukket, fordobles vekten og den vil drifte i medvind tilbake til klekkeområdet.
  • Fellen må plasseres i et åpent område ettersom CO2 er tyngre enn luft og eksponeres kun langs bakken. Plasseres den i høyt gress, kan flyten av CO2 forhindres fra spredning og myggen vil ikke oppdage den.
  • Mygg liker ikke varme eller direkte sollys og kommer derfor ofte frem når solen går ned. Fellen er mest effektiv om den plasseres et sted der det er skygge.

Vinteropplag

  1. Skru av og koble regulatoren fra propantanken. Plasser regulatoren i en plastpose og lukk den forsiktig. Slik forhindrer du at støv, rusk og insekter tetter regulatoren.
  2. Koble fra batteriet/strømledningen.
  3. Kast brukte R-oktenol luktstoff-tabletter, og rengjør nettet med en myk børste og vann.
  4. Dekk til fellen med .feks et laken, plastsekk eller annen form for beskyttelse for å hindre at insekter, støv og fuktighet samles i maskinen og tetter trakten eller viften.
  5. Oppbevare Mosquito Magnet myggfelle i garasjen eller i et skjul for beskyttelse mot utemiljø.