Ofte stilte
spørsmål

15 mest stilte spørsmål

Hvilken felle har jeg?

Mosquito Magnet
Pioneer

Pioneer kommer med strømledning og er en forbedret utgave av modellen Patriot. Modellen har 3 ganger større, og mer finmasket fangstnett samt generelt tettere konstruksjon.

Mosquito Magnet
Patriot

Patriot kommer med strømledning, og er en utgått modell (siste produksjonsår 2015)

Mosquito Magnet
Independence

Independence kommer med batteri og lader. (Independence 2009-2012 modeller kom med vanlige batterier, ikke oppladbare)

Mosquito Magnet
Executive

Executive er vår største og kraftigste felle. Den kommer med batteri og lader. Fellen har digitalt display med flere innstillingsvalg. Blant annet kan du velge at fellen automatisk skal starte opp igjen etter at den har stoppet etter kalde temperaturer.

Hvilken modell skal jeg velge?

Dette er avhengig av mengden insekter som normalt lever i området. Har man en tomt på 0-2 mål og et moderat problem med insekter anbefaler vi Pioneer. Har man tilsvarende tomt, men et stort problem med insekter anbefaler vi Executive. Disse har større fangstkapasitet og større nett for oppsamling av insekter. Har man en tomt som er større enn 2 mål eller mangler tilgang til 220 volts nettspenning, så anbefaler vi uansett Executive.

Hva er driftskostnaden på Mosquito Magnet?

Dette er avhengig av prisen på gass og valg av modell. For Pioneer og Independence ligger driftskostnaden ved kontinuerlig drift på ca. kr 150,- pr uke.

Hvor mye strøm bruker fellen?

Under oppstart bruker fellen maks 300 watt, og ved normal drift under 10 watt.

Hvor ofte må jeg tømme nettet?

Behovet for tømming avhenger av mengden insekter i området og vindforhold. På dager med lite vind vil maskinen fange mest, mens det på dager med mye vind vil være mindre fangst. Som regel er problemet med insekter mindre på vindfulle dager. Nettet bør tømmes når det er 3/4 fullt.

Hvor ofte byttes duftstoffet R-octenol?

Byttes hver 4. uke.

Hvilke type insekter fanger Mosquito Magnet?

Mosquito Magnet tiltrekker seg og fanger mygg, knott og andre blodsugende, flyvende insekter. Den vil ikke tiltrekke seg eller skade nytte-insekter som bier, veps og sommerfugler.

Kan Mosquito Magnet Myggfelle brukes hvis det regner, eller vannsprederen står på?

Mosquito Magnet er laget for å virke under normale og fuktige omgivelser, inkludert regn og vannspredere. Men vær oppmerksom på at vannspreder eller hageslangen ikke rettes eller sprutes direkte mot din myggfelle, da dette kan skade myggfellen.

Min Mosquito Magnet drypper vann, er det normalt?

Ja. Væsken du kan se dryppe fra maskinen er kondensert vanndamp. Dette er et biprodukt av den katalytiske konverteringen av propan og oksygen til karbondioksid og vanndamp forårsakes av atmosfæriske temperaturforandringer. Dette påvirker ikke ytelsen til maskinen på noen måte.

Kan jeg bruke skjøteledning på min Mosquito Magnet Patriot?

Nei, å bruke en skjøteledning anbefales ikke.

Hvor lenge skal en propantank vare?

En full 10 kg propantank vil vare cirka tre uker (21 dager). Det anbefales ikke å la propanen blir helt tom. Vi anbefaler at du har en ekstra propantank tilgjengelig for bytte, slik at du reduserer tiden maskinen ikke er i bruk.

Kan jeg bruke natur-gass istedenfor propan?

Nei, Mosquito Magnet myggfeller er utviklet for å virke med propan. I tilfeller der ren propan ikke er tilgjengelig kan en blanding av butan og propan brukes. Man kan ikke under noen omstendigheter bruke natur-gass.

Kan jeg bruke en gassmåler på propantanken?

En gassmåler kan brukes så lenge måleren er direkte koblet til tanken og at regulatoren fra Mosquito Magnet er koblet direkte til den andre enden av måleren.

Hvorfor må jeg rense tanken?

Nye, ikke tidligere fylte propantanker kan inneholde luft, som kan stige til toppen av tanken når den er fylt. Denne luften kan forhindre at Mosquito Magnet starter til luften er tømt. Når du kjøper en ny tank, spør om forhandleren kan tømme luften ut av tanken for deg.

Hvor stor propanbeholder skal jeg bruke?

Vi anbefaler å benytte 10 eller 11 kg propanbeholder. Da får man et bytteintervall på gass som tilsvarer ca. hver 3. uke ved kontinuerlig drift. Executive har i tillegg et økonomiprogram, som ved full utnyttelse gir et bytteintervall på ca hver 4. uke