Service og
reklamasjon

Service og reparasjon

Mosquito Magnet myggfeller er avhengige av godt vedlikehold for å vare lenge. I likhet med produkter som påhengsmotorer, gressklippere osv, trenger også myggfeller regelmessig service. Vi anbefaler service annen hvert år.

Trenger myggfellen din en service? Kontakt vårt serviceverksted ML-maskin for avtale.

ML Maskin
Tuenveien 90, 2000 Lillestrøm
Tlf: 94193362 E-post: verksted@mlmaskin.no
www.mlmaskin.no

Garanti og reklamasjon

Her kommer du til reklamasjonsportalen for Mosquito Magnet myggfeller, som er innenfor 2 års garanti.

Vær oppmerksom på at en eventuell reparasjon kun dekkes dersom feilen anses som en produksjonsfeil. Garantien vil ikke dekke påførte skader eller feil bruk.

Husk at mange problemer kan du enkelt løse selv. Vår feilsøkingsguide skal hjelpe deg med dette så du ikke risikerer å reklamere en brukerfeil.

Dersom det viser seg at innsendt produkt ikke faller under garanti eller mangel-begrep, vil det påløpe utgifter ifm frakt og undersøkelser, kunde skal i hvert tilfelle kontaktes.

Dekkes ikke feilen av reklamasjonsretten vil verkstedet sende kostnadsoverslag på mail til registrert mailadresse. Blir ikke mailen besvart innen 48 timer, vil fellen bli reparert og faktura vil bli sendt til registrert adresse. Garantitiden på Mosquito Magnet myggfeller er 2 år, utover dette gjelder forbrukerkjøpsloven. Mener du at dette gjelder din felle, må du kontaktet stedet du kjøpte fellen, eller verkstedet ML maskin direkte. Det er verkstedet som avgjør om det er en reklamasjonssak eller ikke.