Blogg

Myggplager i barnehagen?

Man hører ofte om lus eller lopper, men myggstikk og bitt fra andre insekter er også plagsomt - og potensielt farlig for barna som leker ute i barnehagen.

Uavhengig av kilden til bittene/stikkene, er foreldrene forståelig nok bekymret for deres barns ve og vel. Ikke bare bidrar stikkene til kløe, men noen barn kan ikke motstå å klø på dem, noe som kan føre til åpne sår og infeksjoner. Noen barn er også svært allergiske mot insektsbitt, også fra mygg. Heldigvis er vi i Norge forskånet mot at myggbitt kan overføre visse sykdommer – for eksempel West Nile eller Zika virus – men mange steder i verden utgjør dette en reell helsefare for små barn.

Barnehagens ansvar for insekt og myggkontroll

Sikkerheten til barn er et ansvar for alle barnehager, dette ift. til en rekke basisbehov, som eksempel trygge lekeområder, trygge leker og liknende. Det vil også være viktig for barnas trygghet og daglig velvære at det iverksettes tiltak som løser skadedyrproblemer dersom dette er et problem.

Den vanligste metoden for insekts bekjempelse er å be foreldrene om å levere personlig myggspray som kan brukes til barnet deres.

Selv om myggspray kan være effektivt, er det mange foreldre som er skeptiske til bruk av kjemikalier direkte på barnas hud eller i områder der de skal leke i lengre perioder. I tillegg til dette skal man etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet IKKE benytte myggmidler på huden til barn under 3 år. Frykten er forståelig – mange kjemikalier som en gang ble brukt til insektkontroll ble senere vist å ha uforutsigbare effekter uker, måneder eller år senere.

Barnehager som har problemer med stikkende og blodsugende insekter som mygg og knott, kan imidlertid investere i en annen løsning for å håndtere dette: Mosquito Magnet. Dette er et alternativ til midler du smører direkte på huden og er en giftfri løsning på myggproblemet i barnehagen.

Hvordan brukes myggfellene i barnehagen?

Myggfellene fra Mosquito Magnet® er plassert i et hjørne av en lekeplass hvor de tiltrekker og fanger mygg. Hver enhet kan gi myggbeskyttelse på opptil 4 mål, mye større enn størrelsen på de fleste lekeområdene barnehager har i dag.

Hva er Mosquito Magnet og hvordan virker den?

Myggfellene bruker bevisst vitenskap for å fjerne hunmygg (det er bare de som stikker) fra området og dermed forårsake et sammenbrudd i den lokale myggpopulasjonen. De trekker til seg sultne hunmygg til fellen og når de nærmer seg suges de opp av et vakuum og inn i et nett i fellen, der myggen dehydreres og dør.

Vær oppmerksom på at disse fellene krever regelmessig vedlikehold. Hver Mosquito Magnet bruker propan fra en 10-11 kilos propanflaske. En 10-11 kilos tank holder i cirka 3 uker. Da bytter man propanflasken, sammen med det luktstoffet R-Oktenol. Nettet må tømmes, hvor ofte er avhengig av hvor mye mygg det er i området, det anbefales å sjekke disse nettene ofte. Når nettene er halvfulle må de tømmes, ha gjerne derfor et ekstra nett slik at man kan bytte nett uten å forstyrre prosessen.

Noen siste tips til barnehagene der ute

Ansatte i barnehagen kan videre bidra til å eliminere myggvennlige forhold fra lekeplasser, særlig ved å fjerne stående vann rundt og på eiendommen:
• Fyll ut områder der pytter utvikler seg
• Tømme skuffer med vann som brukes i lek
• Fjern vann fra lekene og lagre dem slik at de ikke samler vann når de ikke er i bruk
• Tørk av lekeapparatet
• Bor hull i leker og utstyr som er fastmontert ute, slik at man unngår stående vann
• Plukk opp søppel eller annet avfall som kan samle vann

I tillegg bør vegetasjonen på og rundt lekeplasser holdes nede, sammen med kortklipte plener.