Mosquito Magnet R-octenol Luktstoff 3 pk.

R-octenol Luktstoff benyttes for å tiltrekke mygg og knott. Sammen med Co2 gass etterlikner den menneskets lukt og utånding. Dette tiltrekker blodsugende insekter til myggfellen, der myggen og knotten suges opp i fangstnettet og tørker ut.

  • Etterligner menneskets lukt
  • Lokker mygg og knott helt inntil innsuget på fellen
  • Tiltrekker seg alle typer mygg og knott
  • Myggfellens effekt øker med opptil 10 ganger
  • Byttes etter 30 dager
  • Brukes på alle modeller av Mosquito Magnet myggfeller
  • Skal sitte foran i munnstykket

Betal nå, senere eller del opp.

Veiledende pris:

1019,-

FINN FORHANDLER

Beskrivelse

Luktstoffet til Mosquito Magnet myggfelle som fanger mygg og knott rundt hus og hytter. I kombinasjon med det oppvarmede karbondioksidet som genereres av myggfellen, øker denne duften R-Octenol fangstkapasiteten til fellen med opptil 10 ganger.

Mosquito Magnet omdanner propan til karbondioksid, som tiltrekker myggen seg til fellen, selv på lang avstand. R-Octenol er et luktstoff som etterligner lukten av mennesker. Når mygg og knott kjenner duften av både karbondioksid og R-Octenol øker myggens interesse for fellen og denne blir mer effektiv.

En R-Octenoltablett virker i opptil 4 uker før den må skiftes ut med en ny tablett. Ved riktig bruk er duftstoffet ufarlig for mennesker og natur. Selges som 3-pakning.

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketter og produktinformasjon før bruk.

Spesifikasjoner

Aktivt virkestoff:

R-Octenol (6,89%)

Antall i pakning:

3 stk.

Forpaknings vekt:

34 g

EAN:

0686513398133

Faremerking

Advarsel. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender grundig etter bruk.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Innhold/beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.