Blogg

Slik klargjør og lagrer du din Mosquito Magnet for vinteren

For å ha best mulig forutsetninger for problemfri drift 3-4 måneder om sommeren, er de resterende 8-9 månedene viktige.

Her er våre tips:

  1. Skru av og koble regulatoren fra propantanken. Gassregulatoren bør oppbevares innendørs eller evt. pakkes inn slik at man unngår støv/skitt/insekter.
  2. Koble fra batteriet/strømledning. Batteri/strømledning skal oppbevares i romtemperatur. For å vedlikeholde batteriet bør det lades opp en gang eller to i løpet av vinterhalvåret.
  3. Rengjør fellen innvendig. Dette er kun nødvendig dersom du mistenker at det har samlet seg insekter der. For å sjekke om det er insekter inne i fellen, tar ut nettet og ser etter insekter i åpningene under nettet. For å rense åpner du fellen ved å skru opp de 4 skruene som fester topplokket til bunnen. Løft forsiktig av topplokket. Støvsug forsiktig, eller benytt trykkluft for å fjerne insektene. Sett topplokket tilbake i posisjon og fest de 4 skruene igjen. Vær forsiktig slik at ikke ledninger kommer i klem
  4. Rengjør dysen. All gass inneholder noe slaggstoffer, og det er derfor viktig å rense dysen slik at slaggstoffene ikke hardner inne i dysen i løpet av lagringsperioden. Ventilen til gjennomblåsing finner du under den sorte skrukorken bak på fellehode. Benytt trykkluft. Blås igjennom 3-4 ganger, og 4-5 sekunder pr gang. Ikke fullt trykk, men «avmålt» ca 4-5 bar.
    Fellen må være avslått og påtrykksventilen må være fjernet fra flasken under rensing.
  5. R-Oktenol luktstoff-tabletter som er åpnet bør fjernes og kastes.
  6. Vask myggfellen utvendig med rent vann og fuktig klut. Ikke benytt såpe aller andre kjemikalier da dette kan ha en frastøtende effekt på mygg.
  7. Rens nettet med en myk kost og rent vann.
  8. Oppbevaring: Dekk til fellen med et laken, plastsekk eller annen form for beskyttelse for å hindre at insekter, støv og fukt samles i maskinen. Viktig: Under vintersesongen anbefaler vi å oppbevare Mosquito Magnet myggfelle i garasjen eller i et skjul for beskyttelse mot utemiljø. Det er viktig at den oppbevares et sted hvor det ikke blir minusgrader, da dette kan skape kondens og frost i påtrykksventilen/regulatoren.